โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นเรนทร์ฤทธิ์ ตั้งการ (ไกร)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : Covid19
อีเมล์ : Narenrit987@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 มี.ค. 2563,15:44 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.68.75


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล