โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร

“ขาว– เหลือง”

สีขาว หมายถึง ฝ่ายโลก คือการศึกษาฝ่ายคดีโลก ได้แก่วิชาสามัญ

สีเหลือง หมายถึง ฝ่ายศาสนา คือการศึกษาฝ่ายคดีธรรม ได้แก่ การศึกษาปริยัติธรรม

"ตราบใดที่ทางโลกสังคมไม่ช้ำ ทางธรรมไม่เสื่อม ย่อมที่จะพัฒนาเคียงคู่กันไป"