โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
22 มี.ค. 66 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
20 มี.ค. 66 ถึง 28 เม.ย. 66 นักเรียนเรียนซ่อมเสริม
01 มิ.ย. 64 วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
01 เม.ย. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 สอบวัดผลปลายภาคของนักเรียนชั้น ม.1-5 ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563
25 มี.ค. 64 กิจกรรมเข้าค่ายธุดงควัตรปฏิบัติธรรม และค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบวัดผลปลายภาคภาคของนักเรียนชั้น ม.6 ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563
01 ธ.ค. 63 วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
16 พ.ย. 63 ถึง 17 พ.ย. 63 สอบวัดผลปลายภาคของนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
13 ก.ย. 63 จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
ทำบุญ จัดผ้าป่า มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
09 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 สอบวัดผลระหว่างภาคของนักเรียน ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
01 ก.ค. 63 วัดเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
20 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
แจกหนังสือ และสมุด
ห้องประชุมโรงเรียน
05 พ.ค. 63 ครูประชุมประจำเดือน เวลา 09.30 น.
05 มี.ค. 63 ปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
03 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 จัดสอบข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
24 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 จัดทำข้อสอบปลาคภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
21 ก.พ. 63 ประธานกลุ่มสาระฯ ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2 ให้ฝ่ายวิชาการ
18 ก.พ. 63 ครูประจำวิชาส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2 ให้ประธานกลุ่มสาระฯ
05 ก.พ. 63 ครูประชุมสามัญประจำเดือน เวลา 16.00 น.
10 ม.ค. 63 คณะครู-นักเรียน ทัศนศึกษา ณ วัดอักโขชัยคีรี-น้ำตกแจ้ซ้อน จ.ลำปาง
วัดอักโขชัยคีรี-น้ำตกแจ้ซ้อน จ.ลำปาง
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 กิจกรรมธุดงควัตร ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
อุทยานสุนทรมุนี จ.ลำปาง
02 ม.ค. 63 ครูประชุมสามัญประจำเดือน เวลา 16.00 น.
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมภาษาอังกฤษ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
27 ธ.ค. 62 ครูประจำวิชาส่งผลสอบ ข้อสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
23 ธ.ค. 62 ถึง 24 ธ.ค. 62 จัดสอบข้อสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
16 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 จัดทำข้อสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562
13 ธ.ค. 62 ประธานกลุ่มสาระฯ ส่งต้นฉบับข้อสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่2 ให้ฝ่ายวิชาการ
09 ธ.ค. 62 ครูประจำวิชาส่งต้นฉบับข้อสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่2 ให้ประธานกลุ่มสาระฯ
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมทำบุญทักษิณาทาน อุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในพระบรมโกศ
04 ธ.ค. 62 ครูประชุมสามัญประจำเดือน เวลา 16.00 น.
29 พ.ย. 62 นักเรียนสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
วัดบุญวาทย์วิหาร
13 พ.ย. 62 ถึง 16 พ.ย. 62 สามเณรสอบนักธรรม ชั้นโท และชั้นเอก
06 พ.ย. 62 ครูประชุมสามัญประจำเดือน เวลา 16.00 น.
31 ต.ค. 62 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้
29 ต.ค. 62 วันคล้ายวันมรณภาพ พระสิทธิปัญญาภรณ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
15 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
14 ต.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง/ภาคบ่ายประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
31 ต.ค. 60 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 /2560
เปิดภาคเรียนที่ 2 /2560
09 ต.ค. 60 ถึง 13 ต.ค. 60 การทำโครงการและสรุปผลการจัดทำโครงการ
การทำโครงการและสรุปผลการจัดทำโครงการ
06 ต.ค. 60 ประชุมสามัญประจำเดือน กันยายน 2560
ประชุมสามัญประจำเดือน กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. 
- ครูประจำวิชาทุกรายวิชา ส่งคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
06 ต.ค. 60 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น รับผลการเรียน
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น รับผลการเรียนจากฝ่ายวิชาการ เพื่อนำไปใส่ในแฟ้ม ปพ. 6
02 ต.ค. 60 ถึง 05 ต.ค. 60 ครูประจำวิชากรอกเกรดคะแนนสอบปลายภาค 1/2560
ครูประจำวิชากรอกเกรดคะแนนสอบปลายภาค 1/2560 ผ่านเว็บไซต์ www.wkslp.ac.th
01 ต.ค. 60 ถึง 02 ต.ค. 60 สอบนักธรรมสนามหลวง
สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
29 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 สอบธรรมสนามหลวง
สอบธรรมสนามหลวง
29 ก.ย. 60 ถึง 02 ต.ค. 60 การจัดทำแผน วิจัย ในชั้นเรียน
การจีดทำแผนการสอน
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

* ให้คณะครูเข้าร่วมทุกท่าน*
เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน
25 ก.ย. 60 ถึง 26 ก.ย. 60 สอบวัดผลปลายภาค 1/2560
สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น
23 ก.ย. 60 ถึง 24 ก.ย. 60 จัดทำข้อสอบปลายภาค
จัดทำข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

22 ก.ย. 60 ถึง 23 ก.ย. 60 วันคล้ายวันเกิด พระราชธรรมาลังกา
วันคล้ายวันเกิด พระราชธรรมาลังกา ผู้รับใบอนุญาต
18 ก.ย. 60 ส่งกรอบการออกข้อสอบ
ส่งกรอบการออกข้อสอบให้ฝ่ายวิชาการ (ใบปะหน้าข้อสอบ)
18 ก.ย. 60 ครุประจำวิชาทุกระดับชั้นส่งต้นฉบับข้อสอบ
ครุประจำวิชาทุกระดับชั้นส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560
14 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 ฉลองครบรอบ ๖๑ ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากรทอดถวาย ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร(วัดบุญวาทย์วิหาร) ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ( หน้าช่อง ๘ เดิม) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

นิมิตตัง สาธุรูปนัง กตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

คณะครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร(วัดบุญวาทย์วิหาร)

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองครบรอบ ๖๑ ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากรทอดถวาย ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร(วัดบุญวาทย์วิหาร) ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ( หน้าช่อง ๘ เดิม)

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อหาทุนทรัพย์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน

สามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลําปาง

บัญชีโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร (กองทุนพัฒนาการศึกษา)

เลขที่บัญชี 503-0-22227-8


07 ก.ค. 60 ถึง 08 ก.ค. 60 ถวายเทียนพรรษา
ขอเชิญร่วมสร้างทานมหาบารมีร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา
ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จังหวัดลำปางในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้.
สนใจรับเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ชุดละ ๑,๕๐๐ บาทหรือรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่ นักเรียน มื้อละ ๒,๕๐๐ บาท
ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร และคณาจารย์
พระครูวิบูลปริยัตยากร ผู้อำนวยการ
พระมหาภานุวัฒน์ ลุใจคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พระวสันต์ ชอบจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายปริยัติธรรม
พระสมุห์สงกรานต์ สิริปญฺโญ ประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระอธิการธิวานนท์ อุ่นผูก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พระพงษ์ศักดิ์ ใฝ่มิตรจิต ฝ่ายปริยัติธรรม
พระใบฏีกาวิศรุต กิตติปัญโญ ฝ่ายปริยัติธรรม
ณ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จังหวัดลำปาง โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร