โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร (สายสัมพันธ์ ว.ก.)