โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 65 คน
ชื่อ-นามสกุล : จรูญ ศรีวิชัย (เหน่ง)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : -
อีเมล์ : nhang1971@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อภิรัฐ สาลี (วาส)
ปีที่จบ : 2519   รุ่น :
อีเมล์ : saleeapirat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กิติศักดิ์ สังฆะมณี (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : ร่มเกล้า
อีเมล์ : kitisak4748@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มนตรี ภารดีบัณฑิต (ตรี)
ปีที่จบ : 2520   รุ่น : 9
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา (ดร.ดอย)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : ร่มเกล้า
อีเมล์ : kritsda@esdc.go.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกรียงไกร คำดอก (ไกร)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น :
อีเมล์ : kreang.2516@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระมหารัตนกวี สกลมารถ (ปิงปอง,สมปอง)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 55
อีเมล์ : Rattanakawee298035@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พุทธิพงศ์ สิงห์แก้ว (โก้)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : COVID-19
อีเมล์ : Starix1150@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วัฒนา สิงหะชัย (เฟิร์ส)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : Covid19
อีเมล์ : Wattanasinghachai@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทรงยศ ราษฎร​สรรเสริญ​ (ยศ)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : COVID-19
อีเมล์ : Kotkyos@gmail.com​
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นเรนทร์ฤทธิ์ ตั้งการ (ไกร)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : Covid19
อีเมล์ : Narenrit987@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.วรพงษ์ (เถิง) พรมปิงเครือ (อ้วน)
ปีที่จบ : 2521   รุ่น : ม.1 รุ่น 1
อีเมล์ : aon_combat@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม