โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พุทธิพงศ์ สิงห์แก้ว (โก้)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : COVID-19
อีเมล์ : Starix1150@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 มี.ค. 2563,17:08 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.153.140


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล