โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : กิติศักดิ์ สังฆะมณี (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : ร่มเกล้า
อีเมล์ : kitisak4748@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 มิ.ย. 2564,06:41 น.   หมายเลขไอพี : 171.97.74.187


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล