โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วชิระ สันวงศ์ตา (โหน่ง)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น :
อีเมล์ : vachira-successthai@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : American Embassy
ตำแหน่ง : Section Head
ที่อยู่ที่ทำงาน

: American Embassy Bangkok

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 มี.ค. 2558,22:15 น.   หมายเลขไอพี : 58.97.125.197


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล