โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชิฐณุพงค์ เกาะแก้ว (วิ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 53
อีเมล์ : twistyshotjank@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : le guler
ตำแหน่ง : owner
ที่อยู่ที่ทำงาน

: phuket

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 พ.ค. 2558,04:38 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.170.35


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล