โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วราวุฒิ ยอดงิ้ว (วุฒิ)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : -
อีเมล์ : WARAWUT_NING@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : UTAX F.M.
ตำแหน่ง : LEADER
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 60/23 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ต.ค. 2556,11:26 น.   หมายเลขไอพี : 118.174.106.87


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล