โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.วรพงษ์ (เถิง) พรมปิงเครือ (อ้วน)
ปีที่จบ : 2521   รุ่น : ม.1 รุ่น 1
อีเมล์ : aon_combat@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จว.ล.ป.

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ม.ค. 2561,10:45 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.246.55


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล