โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
สำหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่
แผนผังการดำเนินการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.61 KB 247000
แบบหนังสือขอเบิกงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 42.42 KB 247008
แบบจัดทำเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.28 KB 246994
แบบสำรวจประวัติบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 17.57 KB 247006
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 470 KB 247605
เอกสารทั่วไป
ใบสมัครพนักงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.49 KB 247141