โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 4 ณ โรงเรียนธรรมสาธิต จ.ลำพูน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2563,11:30   อ่าน 194 ครั้ง