โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมการเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณลานเอนกประสงค์
กลุ่มพลังวิสุทธิ์ เบอร์ ๑ นายณัฐวุฒิ โกสุโท (อาร์ม)
กลุ่มปัญญาวิสุทธิ์ เบอร์ ๒ สามเณรภาณุพงค์ วังเวร (โต๋)
กลุ่มปัญญาภรณ์สุนทรมุนี เบอร์ ๓ นายสุทธิวัฒน์ คิดการงาน (ไอซ์)
กลุ่มรวมใจพัฒนาวิสุทธิ์ เบอร์ ๔ สามเณรกิตติศักดิ์ เมืองลอ (โย)
กลุ่มอนาคตวิสุทธิ์ เบอร์ ๕ สามเณรกิตติภูมิ ตายะสืบ (กล้วย)
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564,13:39   อ่าน 11 ครั้ง