โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางเรื่อง การเปิดทำการเรียนการสอนภาคปกติ  
 เรียน/เจริญพร       ผู้ปกครองและนักเรียนทุกรูปทุกท่าน
                       ในวันจันทร์ที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2564     ทางโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร  จะเปิดทำการเรียนการสอนในภาคการเรียนการสอนปกติ
จึงแจ้งมายังผู้ปกครองและนักเรียนทุกรูปทุกคนเข้าทำการเรียนการสอนและเช็คคาบเข้าเรียนเพื่อให้เป็นผลต่อการเรียนการสอนในภาคปกติ
ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พศ. 2564  เป็นต้นไป
จึงเรียนและเจริญพรมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามนี้
เรียน/เจริญพร


พระครูวิบูลปริยัตยากร
ผุ้อำนวยการ
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
จังหวัดลำปาง 
054-231152
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,09:56   อ่าน 70 ครั้ง