โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Tcas รูปแบบไหนเหมาะกับใครบ้าง ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของรัฐ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ (อ่าน 9) 24 ก.พ. 64
.ใบสมัครครูผู้สอน เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 30) 08 ก.พ. 64
ประกาศ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง (อ่าน 63) 15 ม.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนวิสุทธิ์วิสุทธิ์วิทยากร เรื่อง ปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 3 (อ่าน 48) 08 ม.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนวิสุทธิ์วิสุทธิ์วิทยากร เรื่อง ปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ ๒ (อ่าน 56) 05 ม.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร(วัดบุญวาทย์วิหาร) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง (อ่าน 53) 30 ธ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 316) 02 เม.ย. 63
ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 252) 30 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 309) 30 มี.ค. 63
ชนะเลิศได้รางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายของศาล...จังหวัดลำปาง... (อ่าน 773) 16 มิ.ย. 60
ครบรอบ 59 ปี แห่งการสถาปนา (อ่าน 871) 12 ก.ย. 58
ประธานกลุ่มสาระให้ส่งโครงการประจำกลุ่มสาระฯ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ (อ่าน 727) 29 พ.ค. 57
ประกาศ ให้คณะครูทุกคน โหลดแบบฟอร์ม SAR แล้วส่งฝ่ายบริหารด่วน (อ่าน 839) 28 พ.ค. 57
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเแลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 905) 21 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 986) 21 มี.ค. 57
พิธีอัญเชิญรูปปั้นหลวงพ่อพระสิทธิ ปัญญาภรณ์ ผู้ก่อตั่งโรงเรียน (อ่าน 871) 30 ต.ค. 56
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร กำหนดจัดวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ครบรอบ ๖๑ ปี (อ่าน 774)