โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2563,14:02   อ่าน 147 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย ในการตอบปัญหาศาลเยาวชนเด็กและครอบครัว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,18:02   อ่าน 68 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ ม.ต้น วิชาคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอลงกรณ์ รินฟอง
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,14:58   อ่าน 95 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วัดใหม่กรงทอง ปราจีนบุรี
ชื่อนักเรียน : สามเณรณัฐภัทร มีความลับ
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,14:52   อ่าน 105 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หุ่นเหล็ก
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมงานเชื่อม
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2560,10:02   อ่าน 332 ครั้ง