โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : OPEC AWARD 2020 102 ปี การศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : พระครูวิบูลปริยัตยากร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,16:43  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..