โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 64 คน
ชื่อ-นามสกุล : บุญฤทธิ์ บากบั่น (ริว)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 40
อีเมล์ : ryu1122@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชฎากร สิริจรรยากร (แชมป์)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น : -
อีเมล์ : chadagos@bot.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต สุภากิตย์ สมกุล (เอ็ม)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : -
อีเมล์ : supakit.s2525@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระสงกรานต์ สิริปญฺโญ (โอ๊ด)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 53
อีเมล์ : songkran_bk@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย วิวัฒน์ ตนเตชะ (เต๋า)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 36
อีเมล์ : wiwat.tontacha@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : คมสัน รินตัน (คม)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : -
อีเมล์ : komsun1912@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุชาติ แก้วอินตา (อั๋น)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 2542
อีเมล์ : suchatkan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น เชียงของ (หนั่น ( เพื่อนๆเรียก เสธ.หนั่น))
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 2540
อีเมล์ : sanan178@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดวรวุฒิ สิริภทฺรเมธี (ท่านปลัดติ่ง)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 2554
อีเมล์ : aaaeeeggg@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนพงศ์ เชิดศรี (ชัย,พงศ์,ศรี สมัยเรียนเพื่อน ๆ เรียกไอ้ลาว)
ปีที่จบ : 2532 รหัส 8240   รุ่น : นิคส์
อีเมล์ : wcherdsri@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อชิรวิชญ์ ดาทองวงศ์นิวิฐ (แมน)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 00
อีเมล์ : man_6752@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บุญชาติ ก๋านันตา (ชาติ(แว่น))
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : มังกรทอง
อีเมล์ : chart kanunta@emall.com
รายละเอียดเพิ่มเติม