โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 64 คน
ชื่อ-นามสกุล : รัตนพล สมศรี (ต้น)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 54
อีเมล์ : ton2ton21@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ (อั้ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 55
อีเมล์ : aum_ammy@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรจิรวัฒน์ วิบูลย์ผล (แบงค์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 55
อีเมล์ : lovelywisut2009@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดภานุวัฒน์ ลุใจคำ (หยง)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 55
อีเมล์ : yong2529@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม