โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 64 คน
ชื่อ-นามสกุล : ธิวัฒ สีสด (โจ)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 2550
อีเมล์ : tiwat_1987@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : sompong temchum (แป่)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 00
อีเมล์ : temchum@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : คมสัณห์ ต๊ะคำ (เคน)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 43
อีเมล์ : komsan.takam@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอณุชา ทะปะละ (เบียร์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 53
อีเมล์ : pim-0778@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชัชวาล พาทีชอบ (นิน)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 53
อีเมล์ : chat_nin@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ส.ณ.ปรีชา คำปินใจ (จ่อย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 54
อีเมล์ : lanpang2011@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระสถิตคุณ (ปิงปอง)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 53
อีเมล์ : kawee_wks2011@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิบตำรวจเอกเกษมศิลป์ กลิ่นชิด (เสม)
ปีที่จบ : ๒๕๓๑   รุ่น : ม.๖รุ่น๕
อีเมล์ : kasem.klin@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนากร จักรคำ (กร)
ปีที่จบ : 2515   รุ่น : 2513-2515
อีเมล์ : korn.j96@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วราวุฒิ ยอดงิ้ว (วุฒิ)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : -
อีเมล์ : WARAWUT_NING@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วราวุฒิ ยอดงิ้ว (วุฒิ)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : -
อีเมล์ : WARAWUT_NING@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สามเณร ประวิน อุทาหรณ์ (อาร์ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 55
อีเมล์ : kitisrklovely_@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม