โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 65 คน
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.ธันณัช (สำเริง) ไชยเววา (ตั้ม)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น :
อีเมล์ : konlanna_29@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น เชียงของ (หนั่น)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : ผอ.เอกนัย เป็น ผอ.
อีเมล์ : sanan178@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล เกิดสุข (นัท)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น :
อีเมล์ : nutnae007@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชัย กิตติรส (ต้า)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 52
อีเมล์ : wat-salamor@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชาญวิทย์ ปิญญา (วิทย์)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น :
อีเมล์ : chanwitpinya.wit@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พระรัตนกวี(สามเณรสถิตคุณ) สกลมารถ (ปิงปอง,สมปอง,ปอง)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 2553
อีเมล์ : kawee_wks2011@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ (โอ)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น :
อีเมล์ : mr.sittisak@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชิฐณุพงค์ เกาะแก้ว (วิ)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 53
อีเมล์ : twistyshotjank@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ ไชยปะละ (ทักษ์)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 48
อีเมล์ : takky_tip23@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วชิระ สันวงศ์ตา (โหน่ง)
ปีที่จบ : 2534   รุ่น :
อีเมล์ : vachira-successthai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ดรชัย ทิมัน (ดร)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
อีเมล์ : dorn0871796662@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ (สว่าง)
ปีที่จบ : ๒๕๓๒   รุ่น :
อีเมล์ : ppcmi@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม